Werking

Er zijn negen sessies in de eerste fase van het Neuroacoustic Healing oftewel Bio-Tuning® programma. De sessies zijn een herhaling van zetten, en tegelijk kenmerkt elke sessie zich door een uniek toegevoegd element, waardoor iedere sessie een volgende stap in uw herstelproces teweegbrengt. Elke behandeling werkt op een ander niveau van genezing en balancering van uw lichaam, emoties en geest. De geluidsopname van de Neuroacoustic Healing wordt via de mail aan u toegestuurd, zodat u na afloop van de behandeling thuis de sessie opnieuw kunt beluisteren, net zo lang tot deze in het lichaam is geïntegreerd. Na ongeveer twee tot drie weken kunt u een vervolgsessie plannen. Het is niet per se noodzakelijk om alle negen sessies te volgen, ook met minder sessies kunt u al een gewenst resultaat bereiken.

Sessie 1

De eerste Neuroacoustic Healing sessie duurt ongeveer 2 uur. Na een intakegesprek, waarin u uw behoefte aan behandeling toelicht, wordt uw lichaam doorgemeten via Biophotonentherapie*. Zo worden onevenwichtigheden in verschillende lichaamssystemen opgespoord. Na de behandeling met de Biophotonen neemt u plaats op de speciale behandeltafel die onderdeel uitmaakt van de Neuroacoustic Healing apparatuur. U krijgt op beide polsen een elektrode geplakt, die wordt gebruikt om de hartslag en het parasympatisch en orthosympathisch zenuwstelsel te meten. Via het Neuracoustic Healing computerprogramma wordt zo uw unieke toon bepaald. Tevens worden deze elektroden gebruikt om tijdens de behandeling uw hartslag en reacties van uw zenuwstelsels te volgen, zodat de behandelaar kan zien wanneer u zich in de fase van homeostase bevindt. Homeostase betekent dat je lichaam de voedingsstoffen en afvalstoffen in de cellen via het interne milieu (weefselvocht tussen de cellen en de haarvaten) op peil houdt. Homeostase zorgt voor een perfect evenwicht.
Uw unieke toon veroorzaakt hersengolffrequentiepatronen die geassocieerd zijn met optimale bewustzijnstoestanden voor het helen van uw fysieke, emotionele en mentale niveau. Zodra de toon is gevonden, krijgt u die 30 minuten lang te horen via een koptelefoon. De speciale behandeltafel zorgt ervoor dat de toon via trilling aan het lichaam wordt doorgegeven. U voelt wat u hoort en u hoort wat u voelt.

Sessie 2

Er zijn negen hersengolffrequenties voor genezing die kunnen worden berekend als octaven van uw unieke basistoon. Daarom zijn er negen Neuroacoustic Healing sessies, één voor elk van deze hersengolven helende staten van bewustzijn.
Tijdens de tweede sessie wordt een 3D-opname van uw stem gemaakt die deze exacte toon weergeeft. Het is hiervoor niet nodig om te kunnen zingen; uw stemtoon wordt door het computer systeem geformatteerd, zodat uw onderbewustzijn deze herkent. Alleen uw eigen stembanden kunnen de unieke set van harmonische en boventonen produceren, die kenmerkend zijn voor uw ‘voice-print’ patroon (stemblauwdruk). Het onderbewustzijn, dat uw eigen stembanden schiep, herkent in de diepte dat patroon van geluid dat ze produceren.
Opnieuw ligt u tijdens deze sessie op de speciale behandeltafel en via de koptelefoon hoort u een de mix van uw unieke toon met uw eigen stemgeluid. U draagt een bril met kleine LED-lampjes aan de binnenkant die tegen uw gesloten oogleden flitsen. Het flitsen van deze lichten wordt aangedreven door de trillingsgeluidsfrequenties van uw stemopname. Dus u ziet wat u hoort, wat u voelt. Dit veroorzaakt een veelzijdige synchroniciteit in de elektrische activiteit van de visuele, auditieve en vibratiegevoelige gebieden van de cortex en hersenstam. Het coördineert tevens de visuele, auditieve en kinesthetische functies van uw lichaam en brengt ze in balans met elkaar.

Vervolgsessies

Tijdens het latere verloop van deze Neuroacoustic Healing ofwel Bio-Tuning®-sessies worden specifieke geluidsfrequenties toegevoegd, zoals kosmische geluiden. De combinatie hiervan met uw unieke toon en stemgeluid geeft toegang tot diep begraven, emotionele trauma’s, frequenties om uw levensdoel te helpen ontdekken en technieken om uw persoonlijke ontwikkeling te versnellen.
Ons lichaam en onze geest genezen als we ernaar luisteren en ze eren. Het kan ook belangrijk zijn om uw stemtoon opnieuw op te nemen als er een belangrijke fysieke of emotionele doorbraak heeft plaatsgevonden. Grote doorbraken komen overeen met een verduidelijking van uw stempatroon en de reflectie van de ‘nieuwe mens’ in uw stem. Die nieuwe balans wordt weerspiegeld in al uw lichaamsweefsels – inclusief uw stembanden en de harmonische en boventonen die ze produceren. Dit nieuwe, getransformeerde stempatroon heeft een versneld effect op het verder in balans brengen van uw systemen en het vergroten van uw zelfbekrachtiging.

Braintraining (hersentraining)

Het terugluisteren van elke opname na een sessie is noodzakelijk om het gewenste effect te krijgen. Bij oxidatieve stress staat uw lichaam voortdurend in de vlucht-vecht-modus. Via de hersengolven van uw unieke toon wordt het lichaam uitgenodigd deze stressvolle staat van zijn te verlaten. Er ontstaat een cross-over tussen het parasympatisch en orthosympathisch zenuwstelsel en u komt in homeostase. Dagelijks luisteren naar de geluidsopname van uw sessie zorgt dat u meer uit de vecht-vlucht reactie komt en de oxidatieve stress vermindert. Uw traint hiermee uw hersenen en helpt uw systeem om terug te komen in zijn oorspronkelijke staat.